Holter serca EKG

Badanie EKG (elektrokardiograficzne) jest nieinwazyjną procedurą diagnostyczną, która mierzy elektryczną aktywność serca i rejestruje ją w postaci wykresu zwanych elektrokardiogramami. Podczas gdy standardowe badanie EKG trwa zwykle kilka minut, metoda Holtera pozwala na monitorowanie aktywności serca przez dłuższy czas, zwykle przez okres 24 godzin, a nawet dłużej.

Czym jest badanie EKG serca metodą Holter?

Metoda Holtera, nazwana na cześć amerykańskiego kardiologa Normana Holtera, to niezwykle przydatne narzędzie diagnostyczne w kardiologii. Urządzenie Holtera, które nosi pacjent przez określony okres czasu, zbiera ciągłe dane dotyczące elektrycznej aktywności serca. Elektrody umieszczone na klatce piersiowej rejestrują zmiany w potencjale elektrycznym generowanym przez serce podczas każdego skurczu i rozkurczu.

Urządzenia Holtera są zwykle małe i lekkie. Dzięki temu są wygodne do noszenia przez długi okres czasu. Pacjent może praktycznie normalnie funkcjonować w czasie działania urządzenia, prowadząc codzienne czynności, takie jak praca, sen, ćwiczenia fizyczne i inne aktywności. W ten sposób lekarz może uzyskać bardziej kompleksowy obraz pracy serca pacjenta w różnych warunkach i sytuacjach.

Po zakończeniu monitorowania, dane zebrane przez urządzenie Holtera są odczytywane i analizowane przez lekarza specjalizującego się w kardiologii. Analiza wyników może pomóc w wykryciu nieregularności rytmu serca, takich jak migotanie przedsionków czy częstoskurcz komorowy, oraz w ocenie skutków leczenia lub potrzeby dalszych badań diagnostycznych.

Jak przebiega badanie EKG serca metodą Holtera?

Badanie EKG metodą Holtera jest niezwykle cennym narzędziem w diagnostyce chorób i zaburzeń pracy serca. Dzięki niemu można szybciej wykrywać i reagować na wszelkie nieprawidłowości, co pozwala na bardziej efektywne leczenie.

Badanie EKG serca metodą Holtera przebiega w sposób następujący:

 • Przygotowanie pacjenta

Pacjent zgłaszający się na badanie EKG metodą Holtera może zostać poproszony o usunięcie owłosienia na klatce piersiowej (jeśli jest to konieczne) oraz założenie wygodnych ubrań, które nie utrudnią noszenia elektrod przez długi okres czasu.

 • Zakładanie elektrod

Pielęgniarka lub technik medyczny umieszcza elektrody na klatce piersiowej pacjenta. Zazwyczaj elektrody są przymocowane przy użyciu specjalnych plastra lub przylepek, aby zapewnić stabilne połączenie przez cały czas trwania badania.

 • Podłączenie urządzenia Holtera

Po umieszczeniu elektrod, urządzenie Holtera jest podłączane do elektrod za pomocą kabli. Pacjent może nosić je na specjalnym pasku lub torbie przypiętej do pasa. Urządzenie jest zwykle lekkie i niewielkie, aby zapewnić maksymalny komfort noszenia.

 • Rozpoczęcie monitorowania

Po podłączeniu sprzętu, badanie EKG metodą Holtera rozpoczyna się. Urządzenie monitoruje ciągłą aktywność elektryczną serca przez określony okres czasu, zwykle przez 24 godziny.

 • Codzienne funkcjonowanie

Podczas badania pacjent normalnie funkcjonuje w codziennym życiu, wykonując typowe czynności, takie jak praca, sen, ćwiczenia fizyczne i inne aktywności. Ważne jest, aby pacjent prowadził dzienniczek, zapisując godziny przyjmowania leków, aktywność fizyczną oraz wystąpienie jakichkolwiek objawów, takich jak zawroty głowy, duszność czy kołatania serca.

 • Zwracanie urządzenia

Po zakończeniu okresu monitorowania, pacjent zwraca urządzenie Holtera do placówki medycznej, gdzie dane są odczytywane i analizowane przez lekarza specjalizującego się w kardiologii.

Wskazania do badania EKG serca metodą Holtera

Wskazania do wykonania badania EKG metodą Holtera obejmują szereg objawów, dolegliwości oraz chorób, które mogą sugerować zaburzenia rytmu serca lub inne problemy kardiologiczne. Należą do nich przede wszystkim:

 • zaburzenia rytmu serca – ekstrasystolia, migotanie przedsionków, częstoskurcze, bradykardia;
 • zaburzenia przewodzenia – bloki przedsionkowo-komorowe, blok pęczka Hisa, zespół preekscytacji;
 • choroby serca i naczyń – choroba wieńcowa, kardiomiopatia, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze;
 • objawy zauważone przez pacjenta – zasłabnięcia, omdlenia, utraty przytomności, zawroty głowy, palpitacje, kołatanie serca, nierówne bicie serca;
 • ocena skuteczności leków kardiologicznych.

Przeciwwskazania do badania EKG metodą Holtera

Chociaż badanie EKG metodą Holtera jest ogólnie bezpieczne i nieinwazyjne, istnieją pewne przeciwwskazania, które mogą wpłynąć na jego przeprowadzenie lub interpretację wyników. Należą do nich m.in.:

 • nadwrażliwość na elektrody lub materiały używane w urządzeniu;
 • problemy skórne na obszarze umieszczania elektrod (otwarte rany, oparzenia, infekcje skórne);
 • zaburzenia psychiczne lub neurologiczne (agorafobia, klaustrofobia).

Wykonywanie badania lub odczytywanie wyników może być również utrudnione ze względu na brak współpracy pacjenta. Część z nich, zwłaszcza w podeszłym wieku, nie zawsze jest w stanie zrozumieć instrukcji dotyczących noszenia urządzenia Holtera przez określony czas.

Jak przygotować sięna badanie?

Przygotowanie się do badania EKG serca metodą Holtera jest zazwyczaj dość proste i obejmuje kilka podstawowych kroków, które mogą pomóc w zapewnieniu jak najdokładniejszych i najbardziej wiarygodnych wyników. Oto kilka wskazówek dotyczących przygotowania się do badania:

 • Umówienie się na termin

Skontaktuj się z placówką medyczną, w której planujesz przeprowadzenie badania EKG metodą Holtera i umów się na dogodny termin.

 • Informacje o lekach

Przed badaniem poinformuj lekarza o wszystkich aktualnie przyjmowanych lekach, suplementach diety oraz o jakichkolwiek alergiach na leki. Niektóre z nich mogą mieć wpływ na wyniki badania EKG.

 • Przygotowanie skóry

Upewnij się, że skóra na klatce piersiowej jest czysta i sucha przed umieszczeniem elektrod. Unikaj stosowania kremów, balsamów lub olejków na obszarze, gdzie zostaną umieszczone elektrody, ponieważ mogą one zakłócać przewodzenie sygnału elektrycznego.

 • Usuwanie owłosienia

Jeśli masz owłosienie na klatce piersiowej, możesz zostać poproszony o jego usunięcie przed badaniem. Może to być konieczne, aby zapewnić lepsze przyleganie elektrod do skóry.

 • Wygodne ubranie

Wybierz wygodne ubranie, które nie będzie ograniczać ruchów i będzie łatwe do zdjęcia i założenia po umieszczeniu elektrod.

 • Prowadzenie dzienniczka

Na czas badania, prowadź dzienniczek, w którym zapisujesz godziny przyjmowania leków, wszelkie objawy lub dolegliwości, które możesz doświadczyć, oraz wszelkie inne istotne wydarzenia, takie jak aktywność fizyczna czy stres.

 • Instrukcje od lekarza

Przed badaniem zapoznaj się dokładnie z wszelkimi instrukcjami i zaleceniami przekazanymi przez lekarza lub personel medyczny w placówce, w której przeprowadzane będzie badanie.

Jak zapisać się na badanie?

Aby zapisać się na badanie zadzwoń pod nr 787 653 980. Badania wykonujemy od pon-pt w placówce Intermed.

Centrum Medyczne INTER-MED

ul. 1 Maja 27

42-217

Częstochowa

kontakt@intermed24.com.pl

(34) 324 55 26