Pracownia Badań Holterowskich

Pracownia badań holterowskich zajmuje się diagnostyką kardiologiczną.

Pracownia badań holterowskich zajmuje się diagnostyką kardiologiczną. Badanie holter polega na minimum 24 godzinnym monitorowaniu parametrów życiowych w celach określenia dalszego postępowania.

W naszej pracowni można wykonać :

  • Holter serca  EKG - Badanie holterowskie obejmujące 24 godzinną rejestrację serca daje możliwość dokładniejszej analizy pracy serca. Badanie wykonywane jest w warunkach nieskrępowanej codziennej aktywności badanego (praca, codzienne czynności domowe, odpoczynek, sen) bez konieczności hospitalizacji. Jego wykonanie daje możliwość rejestracji zaburzeń i rytmu serca, wykrycie nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego czy ocenę pracy rozrusznika serca. Badanie holterem EKG umożliwia również kontrolę prawidłowości działania leków zwalniających akcję serca, powszechnie stosowanych w leczeniu nadciśnienia i choroby wieńcowej.
  • Holter ciśnieniowy RR - Holter ciśnieniowy jest badaniem diagnostycznym polegającym na automatycznym, całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego krwi przez specjalny aparat składający się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora. Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego
    w wyniku tego badania różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane. Wartości powyżej 130/85 mm/Hg w dzień oraz powyżej 120/80 mmHg w nocy są uznawane za nieprawidłowe. Ocenia się również średnie całodobowe wartości ciśnienia.
Powiązane usługi

Centrum Medyczne INTER-MED

ul. 1 Maja 27

42-217

Częstochowa

kontakt@intermed24.com.pl

(34) 324 55 26