Nasi lekarze

prof. Joanna Raszeja-Wyszomirska

Specjalizacje Hepatologia (choroby wątroby) Transplantologia Choroby wewnętrzne (interna)
Wykształcenie Pomorski Uniwersytet Medyczny
Doświadczenie zawodowe Kierownik Kliniki Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, CSK UCK WUM, Banacha 1a, Warszawa
Działalność naukowa Autorka ponad 50 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych Współautorka wytycznych: Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby – Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019. Współautorka wytycznych: Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego; rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Współautorka wytycznych: Znaczenie biopsji wątroby w praktyce klinicznej: rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Współautorka wytycznych: Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące cholestatycznych chorób wątroby – adaptacja wytycznych europejskich.
Komunikacja w języku:
  • polski
  • angielski

Profesor Joanna Raszeja-Wyszomirska jest Kierownikiem Kliniki Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako specjalistka transplantologii klinicznej i chorób wewnętrznych zajmuje się opieką nad pacjentami zarówno przed transplantacją wątroby oraz pacjentami po przeszczepieniu wątroby. Prowadzi diagnostykę chorób wewnętrznych, w tym rzadkich schorzeń genetycznych, cholestatycznych i zaburzeń gospodarki żelaza, a także leczenie przewlekłych chorób wątroby w tym zdekompensowanych marskości wątroby z wodobrzuszem, zaburzeniami nerkowymi, obrzękami oraz encefalopatią wątrobową. 

Rozwiń Zwiń
Pytania i odpowiedzi
Jakie choroby leczy prof. Joanna Raszeja-Wyszomirska?

Profesor Raszeja-Wyszomirska zajmuje się pełnym spektrum chorób wątroby i dróg żółciowych, zarówno na początku choroby, jak i w stadium zaawansowanej marskości wątroby.

Jako specjalistka transplantologii klinicznej i Kierownik Oddziału kwalifikującego najwięcej pacjentów w Polsce do transplantacji wątroby, prof. Raszeja-Wyszomirska opiekuje się pacjentami w trakcie kwalifikacji do transplantacji wątroby, jak i po przeszczepieniu wątroby.

Ponadto prof. Raszeja-Wyszomirska diagnozuje i leczy wirusowe zapalenia wątroby typu A, B, C, alkoholową chorobę wątroby, niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD), a także hemochromatozę (również nieklasyczne formy) i uszkodzenia polekowe.

Ponadto zajmuje się rzadszymi chorobami wątroby i dróg żółciowych, do których zaliczamy autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW, AIH), pierwotne zapalenie dróg żółciowych (kiedyś nazywane pierwotną marskością żółciową, PBC), pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC), czy cholangiopatię-IgG4.

Profesor Raszeja-Wyszomirska zajmuje się również rzadkimi chorobami, jak choroba Wilsona, niedobór alfa1-antytrypsyny (alfa1-AT), czy różnymi typami postępującej rodzinnej cholestazy wewnątrzwątrobowej.

Gdzie przyjmuje prof. Joanna Raszeja-Wyszomirska?

Pani prof. Joanna Raszeja-Wyszomirska przyjmuje pacjentów w Centrum Medycznym INTER-MED w Częstochowie. Konsultacje odbywają się regularnie, a pacjenci umawiani są na konkretne godziny. W sprawie umówienia wizyty i sprawdzenia grafiku, zapraszamy do kontaktu z rejestracją.

Centrum Medyczne INTER-MED

ul. 1 Maja 27

42-217

Częstochowa

kontakt@intermed24.com.pl

(34) 324 55 26